No begynner bygginga av nytt kollektivknutepunkt på Moa

I veke  34/2022 startar entreprenør Vasto Anlegg AS bygginga av nye busslommer på E136 ved Moa i Ålesund.

Sjå opptak av nettsending om Bypakke Ålesund

Onsdag 17. august 2022 deltok vi i ei nettsending om Bypakke Ålesund på smp.no. Du kan sjå opptak av sendinga.   

Gratis buss frå 22. august 2022

22. august 2022 skjer det mykje med kollektivtrafikken i Ålesund (gamle Ålesund kommune), Sula og Giske. Bussane får heilt nye linjenummer, og det blir gratis å reise med buss i to månader frå 22. august til 22. oktober. Det blir og 40 % rabatt på hurtigbåt til/frå Ålesund i same periode.

Signerte kontrakt for busslommer på Moa

Statens vegvesen signerte i juni 2022 kontrakt med Vasto Anlegg AS om å bygge nye bussholdeplasser på Moa i Ålesund denne uken.

Enkle tiltak med stor effekt

I løpet av 2022 skal vi bygge trafikktryggingsprosjekt i Olsvika, i Blindheimsbreivika og på Gåseid. Det er skrive kontrakt med ACO Anlegg AS om bygginga, og det første prosjektet har byggestart allereie no i juni. 

Enklare å ta bussen

22. august 2022 blir det ei stor omlegging av linjenummer på bussane i Ålesundsområdet. Målet er å forenkle linjestrukturen, gjere tilbodet mest mogleg føreseieleg og å korte ned på reisetida. 

15 millionar kroner til kollektivtiltak på Moa

I mai 2022 foreslo regjeringa at Bypakke Ålesund skal få 15 millionar til grøn byutvikling og god framkome. Pengane skal brukast på nye busslommer på Moa som vil føre til at bussane spare frå 2,5 til 7 minutt.

Behandla i Stortinget

FrP fremma eit representantforslag for Stortinget om å stoppe Bypakke Ålesund. Saka vart behandla i mai 2022, og forslaget vart ikkje vedtatt. Det betyr at arbeidet med Bypakke Ålesund fortsetter.

Kva skal vi bygge i 2022?

Bypakke Ålesund er endeleg i gong for fullt. Våren 2022 startar vi med å bygge dei første prosjekta, og framover vil det bli synleg arbeid blant anna på Lerstad, på Moa, på Hessa og i sentrum. 

Foreslår rabatt på bussen når Ålesund opnar bomstasjonane

Testperioden på kampanjebillettar skal starte 22. august 2022, og vare i tre månader. Håpet er at dei som i dag brukar privatbilen skal oppleve at bussen er eit reelt alternativ, både med tanke på kostnadar og køyretid.