Aktuelt

Ein merkedag i Ålesund si historie

- Vedtaket i kommunestyret torsdag 27. august er historisk. Den nye planen for Campus i Ålesund vil gi ringverknader i regionen i generasjonar framover. Det seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Buss-slusa til Moa opnar neste månad

Onsdag vart bommen ved den nye buss-slusa frå Lerstad til Moa testa ut. Bussane har no fått kodebrikka for bommen, og busspendlarane kan sjå fram til kortare reisetid mellom sentrum og Moa.

Har nådd milestolpe i Bypakke Ålesund

Arbeidet med kvalitetssikring av Bypakke Ålesund og E136 Breivika-Lerstad er no i gang. Torsdag 7. mai var Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og konsulentar samla til oppstart av arbeidet med ekstern kvalitetssikring av E136 Breivika – Lerstad og Bypakke Ålesund. 

Bypakken er sendt over til Samferdselsdepartementet 

I mars vart Bypakke Ålesund oversendt frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. No reknar ein med å setje i gang siste kvalitetssikring (KS2) over påske. Deretter skal saka til Stortinget - i form av ein bompengeproposisjon - til endeleg vedtak.

Planlegg betre forhold for syklistane

Ein sykkelbyavtale blei inngått våren 2009 mellom Ålesund kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen, der målet er å auke sykkelandelen i Ålesund til 8% innan 2027. Det er nesten ei tredobling av antal sykkelreiser.